Ashton Kutcher inspired Priyanka Chopra on tech start up